BigBossie-Business

Systeem Beheer


Ervaring: > 10 jaar


Werkgever(s): NIBC, DEXIA, Bank Labouchere; AJAX Brandbeveiliging, Adviesbureau D.S.T.

#Verantwoordelijkheden:

- operationeel houden van computerapparatuur, programmatuur, ontwikkelstraat, netwerken en databases;
- beheren van de systeemdocumentatie en houdt logboeken bij;
-  testen op technisch niveau nieuwe apparatuur en programmatuur;
- signaleren, adviseren en implementeren van de noodzakelijke updates van hardware en software (inclusief instructiebeschrijvingen);
- signaleren van problemen/storingen, lost deze op en rapporteert hierover;
- volgen en evalueren van ontwikkelingen;
- geven van uitvoering aan het (informatie-) beveiligingsbeleid m.b.t. gebruik, programmatuur, data en infrastructuur;
- bewaken van het juiste en correcte gebruik van de systemen en de vastgelegde procedures;
- verzorgen van de autorisaties;
- adviseren, ondersteunen, informeren en instrueren van gebruikers;
- vervaardigen van handboeken en instructies;
- vervaardigen van installatiebeschrijvingen en implementatie- en testplannen.
- het analyseren en verhelpen van storingen en knelpunten,
- als aanspreekpunt voor applicatiebeheerders, werkplekondersteuners en de helpdesk
- het doen van voorstellen voor infrastructuurprojecten ter verbetering of vernieuwing van de omgeving
- het schrijven (en bijhouden) van technische documentatie van de beheerde systemen


  Bigbossie-business 2021