BigBossie-Business

Service Level Manager


Ervaring: 8 jaar


Werkgever(s):  ABNAMRO, Fortis, NIBC, DEXIA, Bank Labouchere

#Verantwoordelijkheden:

- het monitoren, definiëren/opstellen van de te meten prestatieniveaus (kpi’s) volgens de overeengekomen afspraken;
- functioneel aansturen en coachen van servicedesk (7-9 fte);
- deelnemen aan diverse opstellen en monitoren van SLA’s;
- coördineren van changes (op SLA’s);
- initiëren/beoordelen van verbetervoorstellen;
- primair aanspreekpunt escalaties;
- opstellen en monitoren van “Customer Security Profile” op basis van RBAC;
- managen van in/externe klantcontacten;
- verwachtings-management van en naar ICT en Business;
- gebruik gemaakt van Lean, ITIL, Agile Scrum en Prince2 methodiek.


  Bigbossie-business 2021