BigBossie-Business

Service Delivery Manager


Ervaring: 5 jaar


Werkgever(s): NIBC, DEXIA, Bank Labouchere

#Verantwoordelijkheden:

- Maken van een ict-deliveryplan;
- Inventariseren van wensen en behoeften van gebruikers en vertaling hiervan maken naar ict-plan;
- Opstellen van servicecontracten;
- Begeleiden van de uitvoering van het ict-deliveryplan;
- Fungeren als ict-vraagbaak voor klanten;
- Klanttevredenheid vergroten;
- Meedenken over innovaties;
- Ontwikkelen en optimaliseren van beheerprocessen;
- Oplossen van knelpunten en problemen op ict-gebied;
- Onderhouden en uitbouwen van klantrelaties;
- Rapporteren en verantwoording afleggen aan de klant;
- Aansturen van een ict-team(7-9 fte);
- primair aanspreekpunt escalaties;
- opstellen en monitoren van “Customer Security Profile” op basis van RBAC;
- verwachtings-management van en naar ICT en Business;  Bigbossie-business 2021