BigBossie-Business

Service Coordinator 


Ervaring: > 10 jaar


Werkgever(s): NIBC, DEXIA, Bank Labouchere

#Verantwoordelijkheden:

- het eerste aanspreekpunt bij support verzoeken en verstoringen;
- een sturende rol in het problem proces om te zorgen dat er gewerkt wordt aan een goede oplossing;
- zorgdragen van communicatie bij verstoringen en coördinatie van grotere incidenten;
- toewijzen van support verzoeken aan derdelijns afdelingen;
- het verzorgen van de rapportage aangaande verstoringen en oplossingen;
- het coördineren van het oplossen van incidenten en de incident escalaties;
- de communicatie naar de eindgebruikers;
- de coördinatie voor afdeling Change Management van niet-standaard aanvragen (NSA’s) en priorisering hiervan;
- deelname aan de afstemming van de change- en releasekalender op tactisch niveau tussen ICT, de business ende externe dienstverleners;
- de coördinatie voor de afdeling Problem Management, bewaken en verzorgen van Major Incident Reports en Root Cause Analyses;
- het opstellen en monitoren van UC’s; SPA’s en SLA’s;
- het afstemmen van (nieuwe) requirements aan de hand van Service Catalogus met ICT en Business voor (bestaande/nieuwe) SLA’s;
- het definiëren en opstellen van kpi’s om prestatieniveau van overeengekomen afspraken te meten;
- het coördineren van (tijdelijke) changes op SLA’s;
- het initiëren en beoordelen van verbetervoorstellen om dienstverlening te verhogen;


  Bigbossie-business 2021