BigBossie-Business

RUN Specialist FX Rates & Fixed Income


Ervaring: < 1 jaar


Werkgever(s): ABNAMRO

#Verantwoordelijkheden:

#Doelstelling van de functie
Analyseert de end-to-end IT business services, projecten en changes in zijn aandachtsgebied en voorkomt respectievelijk
lost de problemen en incidenten op gericht op probleemloze werking in productie en waarborging van de kwaliteit en
continuïteit (beschikbaarheid, performance, bruikbaarheid) van de IT systemen en services voor de business lines en de klanten.

Resultaatgebieden

#Beschikbaarheid van IT Business Services
Voorkomt en lost problemen en incidenten op de IT Business Services op, om de continuïteit van de keten end-to-end te
garanderen (Run verantwoordelijkheid). Stuurt hiermee op alle facetten die impact hebben op de beschikbaarheid en
performance van de IT Business Service en levert daarbij een inhoudelijk (kennis) bijdrage aan crisisteams, expertteams
en centers of expertise en acteert als vraagbaak voor eigen IT Business Services.

#Improvements
Verzamelt gegevens en informatie over de performance en beschikbaarheid van IT business services. Analyseert de informatie,
initieert voorstellen voor vernieuwing, verbetering en uitfasering van (onderdelen van) de IT Business Services. Doet
verbetervoorstellen, respectievelijk laat vendoren voorstellen doen ter verbetering van continuïteit (beschikbaarheid, performance
en bruikbaarheid) van de IT Business Service.

#Service requests (gebruikersvragen)
Is eerste aanspreekpunt en eigenaar van Service Requests en handelt deze waar mogelijk zelf af (registreren, analyseren,
toewijzen, oplossen, communiceren), respectievelijk draagt zorg voor oplossing door een andere interne of externe partij.

#Perfectieve en correctieve changes
Initieert en beheert perfectieve en correctieve changes op basis van gebruikerswensen en -ervaringen, wet- en regelgeving (vanuit
bijvoorbeeld DNB) en verbeterinitiatieven. Beoordeelt de impact van deze changes, op enerzijds de bestaande dienstverlening en
anderzijds de beheerbaarheid en bruikbaarheid van de IT Business Services. Past acceptatiecriteria toe binnen de eigen
bevoegdheid en levert informatie aan ten behoeve van de GO/NO-GO beslissing door de daartoe bevoegde functie.

#Projecten en releases
Participeert in alle fases van projecten en beoordeelt daarbij de impact, op enerzijds de bestaande dienstverlening en anderzijds de
beheerbaarheid en bruikbaarheid van de IT Business Services. Past acceptatiecriteria toe binnen de eigen bevoegdheid ten
behoeve van de go/no-go beslissing voor de handover to business. Voert binnen het project diverse werkzaamheden uit zoals het
beleggen van beheeractiviteiten binnen eigen organisatie en bij vendoren, het bijwerken van procedures, documentatie, instructies
en service administratie. 


  Bigbossie-business 2021