BigBossie-Business

Project Management


Ervaring: > 10 jaar


Werkgever(s): Betty Blocks, Holder, EPS (Egis Parking Services), NEN, Turien & Co, ABNAMRO, Fortis, NIBC, DEXIA, Bank Labouchere

#Verantwoordelijkheden:

- het dagelijks projectmanagement, helikopterview hierover;
- de goede vertaalslag van en naar alle partijen;
- coachen, enthousiasmeren van teamleden om teamprestaties te verhogen;
- vastlegging van alle relevante afspraken in het projectplan;
- planning, verdeling en bewaking van de noodzakelijke activiteiten;
- verantwoordelijke voor de fasering en de projectbeheersing;
- het bewaken van de realisatie ten opzichte van de planning;
- het nemen van corrigerende maatregelen, wanneer resultaten niet behaald lijken te worden;
- afleggen van verantwoording aan de opdrachtgever;
- overdracht bij afsluiting van het project van de resultaten aan de opdrachtgever.

#Managen van projectdoelstellingen
Behalen van de projectdoelstellingen door het goed inpannen van de juiste resources (personeel).
Managen van verwachtingen bij hoger management en project uitvoerders; plannen, bijhouden en beoordelen van de resultaten van werkzaamheden.

#Managen operationele doelstellingen
Behalen van operationele doelstellingen door informatie en aanbevelingen toe te voegen aan strategische plannen; voorbereiden en afronden van actielijsten; implementeren en rapporteren van productiviteit, kwaliteit en klantenservice standaarden; problemen op te lossen; controles uitvoeren; trends identificeren; systeemverbeteringen vaststellen; veranderingen implementeren.

#Financiële planning
Voldoen aan financiële verwachtingen door het plannen van benodigdheden; (jaar) budgetten voorbereiden; financiele planning, uitgaven inschatten; afwijkingen analyseren; initiëren van corrigerende maatregelen.

#Ontwikkeling
Blijven ontwikkelen in het vakgebied door trainingen, cursussen, netwerken en het lezen van vakbladen.

  Bigbossie-business 2021