BigBossie-Business

ICT Service / Helpdesk


Ervaring: > 10 jaar


Werkgever(s): Fortis, NIBC, DEXIA, Bank Labouchere, ASG de Veer, AJAX Brandbeveiliging

#Verantwoordelijkheden:

- het eerste aanspreekpunt bij support verzoeken en verstoringen;
- aannemen, beantwoorden, registreren en beoordelen van incidenten
- oplossen van voorkomende incidenten op hard- en softwaregebied
- escaleren van niet zelfstandig op te lossen incidenten aan de tweede/derdelijns servicedesk en toeleveranciers
- bewaken van incidenten die in behandeling zijn
- beheren van servicedesk ondersteunende applicaties
- verrichten van administratieve werkzaamheden als gevolg van beheeractiviteiten
- verwerken van wijzigingsverzoeken
- opstellen van handleidingen kantoorautomatisering voor gebruikers


  Bigbossie-business 2021