BigBossie-Business

Functioneel Beheer


Ervaring: > 10 jaar


Werkgever(s): Fortis, NIBC, DEXIA, Bank Labouchere; ASG de Veer, AJAX Brandbeveiliging

#Verantwoordelijkheden:

- het operationeel aansturen van externe partijen;
- het zijn van eerste aanspreekpunt/contactpersoon voor de informatiemanager, management en team ICT;
- het aansturen van de superuser(s);
- de procescoördinatie van incidenten- en wijzigingenbeheer met betrekking tot de applicatie(s);
- het opstellen van een businesscase/implementatieplan voor het invoeren van wijzigingen en het coördineren van incidenten- en wijzigingenbeheer;
- het opstellen van een acceptatietestplan en het begeleiden van acceptatietests, in samenwerking met de superuser(s);
- het signaleren van informatiebehoeften vanuit de bedrijfsprocessen en het vertalen hiervan naar nieuwe functionaliteiten;
- het naleven van contractafspraken;
- het afstemmen van de beheerorganisatie en de informatievoorziening op de bedrijfsbehoeften;
- het fungeren als gesprekspartner van de afdelingshoofden op het snijvlak van business en ICT.

  Bigbossie-business 2021